Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1994

8:e regionala lantbrukskonferensen för norra Sverige den 27-28 september 1994, Umeå

,

Keywords

konferensrapport; lantbruk

Published in

Röbäcksdalen meddelar
1994,
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125743