Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1990

Svampodling på nordliga breddgrader

Dal, Bruno

Keywords

Svamp; matsvamp; svampodling

Published in

Röbäcksdalen meddelar
1990,
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125744