Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1990

Slaktkroppens förändring i vikt och sammansättning under slaktsäsongen september-april hos hanrenen

Rydberg, Axel

Keywords

Ren; slaktvikt

Published in

Röbäcksdalen meddelar
1990,
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125745