Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1999

Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark — IM : årsrapport 1997

,

Keywords

Hydrologisk budget; Ämnesbudget; Avrinningsområde; Försurning; Övergödning; Metaller; Biologisk effekt

Published in

Rapport / Naturvårdsverket
1999,
ISBN: 91-620-5031-1
Publisher: Naturvårdsverket Förlag

UKÄ Subject classification

Forest Science
Ecology
Soil Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125751