Skip to main content
Report, 2004

Jämförelser mellan jordbearbetningssystem på lätt och styv lera

Lundström, Christina; Roland, Johan; Tunared, Rolf; Lindén, Börje

Keywords

jordbearbetning; växtnäring

Published in

Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2004,
ISBN: 91-576-6641-5
Publisher: Avdelningen för precisionsodling, Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125769