Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2004Open access

Jämförelser mellan jordbearbetningssystem på lätt och styv lera : produktion, ekonomi och risk för kväveförluster i två försök med sexåriga växtföljder : resultat från undersökningar vid Östads säteri i Västergötland 1996 – 2003

Lundström, Christina; Roland, Johan; Tunared, Rolf; Lindén, Börje

Keywords

jordbearbetning; växtnäring

Published in

Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2004, ISBN: 91-576-6641-5
Publisher: Avdelningen för precisionsodling, Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125769