Skip to main content
Report, 2002

Snabbmetoder för bestämning av torrsubstans i grönmassa och ensilage

Nyberg, Anna; Strömberg, Jeannette; Stenberg, Maria; Stenberg, Bo; Nadeau, Elisabet

Keywords

ts; mikrovågsugn

Published in

Teknisk rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter
2002,
Publisher: Avdelningen för mark-växter, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125770