Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1997

Humanurin som kvävegödslingsmedel tillfört i växande gröda vid ekologisk odling av höstvete och havre

Lindén, Börje

Keywords

ekologisk odling; humanurin

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter
1997,
ISBN: 91-576-5376-3
Publisher: Avdelningen för mark-växter, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125771