Skip to main content
Report, 1997

Jämförelser mellan odlingssystem med konventionell och minimerad jordbearbetning, med och utan fånggrödor

Lindén, Börje; Roland, Johan; Carlgren, Käll; Engström, Lena; Tunared, Rolf

Keywords

Östad säteri

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter
1997,
ISBN: 91-576-5383-6
Publisher: Avdelningen för mark-växter, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125772