Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1998

Ekonomiskt optimal kvävegödsling till höstvete, analys av 160 försök från 1980 till 1997

Engström, Lena; Gruvaeus, Ingemar

Keywords

kvävegödsling

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter
1998,
ISBN: 91-576-5572-3
Publisher: Avdelningen för mark-växter, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125773