Skip to main content
Report, 2000

Dokumentation av ekologiska växtodlingsgårdar i Västra Sverige 1996-98

Nyberg, Anna; Lindén, Börje

Keywords

ekologisk odling

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter
2000,
ISBN: 91-576-6015-8
Publisher: Avdelningen för mark-växter, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125776