Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2000

Höstraps i Mellansverige

Engström, Lena; Lindén, Börje; Roland, Johan

Keywords

höstraps; kväve

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter
2000,
ISBN: 91-576-6016-6
Publisher: Avdelningen för mark-växter, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125777