Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2001

Kväveeffekter av humanurin, Biofer och Binadan som gödselmedel till höstvete, vårvete och vårkorn i ekologisk odling

Lundström, Christina; Lindén, Börje

Keywords

humanurin; Biofer; Binadan

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter
2001,
ISBN: 91-576-6116-2
Publisher: Avdelningen för mark-växter, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125778