Skip to main content
Report, 2004

Bildanalys för bedömning av klöverandel i vallar

Nyberg, Anna; Börjesson, Thomas; Gustavsson, Anne-Maj

Keywords

bildanalys; klöverandel i vall; POS; Precisionsodling Sverige; TrefoilAnalysis

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2004,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125832