Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1997Open access

En introduktion till biogeofysik : 3:e upplagan

Eckersten, Henrik; Jansson, Per-Erik; Karlsson, Stig; Lindroth, Anders; Persson, Bertil; Perttu, Kurth; Carlsson, Magnus; Lewan, Lisbeth; Blombäck, Karin

Keywords

biogeofysik; vattenflöde; mark-växt-atmosfär; kurskompendie

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1997,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125836