Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2002

Biogeofysik

Eckersten, Henrik; Jansson, Per-Erik; Karlsson, Stig; Lindroth, Anders; Persson, Bertil; Perttu, Kurth; Blombäck, Karin; Karlberg, Louise; Persson, Gunn; Cienciala, Emil; Kätterer, Thomas; Gärdenäs, Annemieke; Lewan, Lisbet

Keywords

biogeofysik; kompendium; ämnesflöde

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
2002,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125839