Skip to main content
Report, 2004

Skoglig GIS- och fjärranalysundervisning inom Jägmästar- och Skogsvetarprogrammet på SLU

Dettki, Holger; Wallerman, Jörgen

Abstract

Keywords

geographical information systems; remote sensing; higher education; sweden; surveys

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2004,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet