Skip to main content
Report, 2004

Skador på mark och vegetation i de svenska fjällen till följd av barmarkskörning

Allard, Anna; Löfgren , Per; Sundquist, Sture

Keywords

alpine vegetation; mechanical damage; soil degradation; plant cover; cross country vehicles; highlands; aerial surveying; surveys

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2004,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125879