Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2000

Kartering av Hyggeskanter i Pankromatiska SPOT - bilder

Nilsson, Mats; Tingelöf, Ulf

Abstract

Målet med denna Rapport är att beskriva hur en Detekterad Hyggeskant förskjuts relativt den sanna Hyggeskanten pga Belysnings-och Skuggeffekter. Det är även av intresse att Utvärdera om olika täta Skuggor påverkar den Detekterade Kantens läge. Med kännedom om detta kan en korrekt Metod för Hyggesdetektering tas fram för Operationellt bruk i Riksskogstaxeringen. Att avgränsa Hyggena korrekt är speciellt viktigt för små Objekt där Arealfelet annars blir förhållandevis stort.

Keywords

skogar; fjärranalys; skogens undersökningar; skogens inventeringar; metoder; sverige

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2000,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125917