Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2001

Växtnäringsförluster till vatten i Averstadåns avrinningsområde : redovisning av mätresultat för perioden 1988 till 2000, Averstadån, Värmlands län

Carlsson, Carina

Keywords

växtnäringsläckage; avrinningsområde; Värmland

Published in

Ekohydrologi
2001,
Publisher: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125945