Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2006

Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM : årsrapport 2004

,

Keywords

Integrerad monitoring; Försurning

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2006,
Publisher: Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Oceanography, Hydrology, Water Resources
Forest Science
Soil Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125948