Skip to main content
Report, 2004

Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM


Keywords

Hydrologisk budget; Ämnesbudget; Avrinningsområde; Försurning; Övergödning; Metaller; Biologisk effekt

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2004,
Publisher: Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Meteorology and Atmospheric Sciences
Ecology
Forest Science
Soil Science
Geochemistry
Oceanography, Hydrology, Water Resources
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125949