Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2006

Sortval i ekologisk odling 2006 : sortförsök 2001-2005 : höstsäd; höstvete, höstråg, rågvete, vårsäd; korn, havre, vårvete, åkerböna, lupin, potatis

Larsson, Staffan; Hagman, Jannie

Published in

Aktuellt från VPE
2006,
ISBN: 91-576-7165-6
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125954