Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2005

Tekniska lösningar för stallar till ekologiska slaktgrisar : en handbok

Svensson, Peter; Botermans, Jos; Olsson, Anne-Charlotte

Abstract

När en företagare vill investera i ekologisk grisproduktion finns det många olika tekniska lösningar att välja emellan. Det gäller att satsa på teknik som leder till en effektiv produktion med hänsyn till arbetsförbrukning, produktionsresultat och inhysningskostnader. Dessutom måste dessa tekniska lösningar leda till en låg miljöbelastning och bra arbetsmiljö. I denna rapport redovisas resultaten av en litteraturstudie och studiebesök hos uppfödare av ekologiska slaktgrisar. Förutom olika tekniska lösningar redovisas olika exempel på systemlösningar. Dessa systemlösningar kan hjälpa företagare, som vill investera i ekologisk produktion, att välja rätt teknik, anpassad till den egna gårdens förutsättningar.

Keywords

ekologisk grisproduktion; tekniska lösningar; systemlösningar

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT)
2005,
Publisher: Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT), Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125965