Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2005

Inventering av lösligt organiskt kväve : en studie på 14 gårdar i Västergötland hösten 2004

Wetterlind, Johanna; Stenberg, Bo; Stenberg, Maria

Keywords

kväve

Published in

Teknisk rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2005,
Publisher: Avdelningen för precisionsodling, Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125975