Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2005

Skogsdata 2005 : aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen : Tema: Skogstillståndet ur ett produktionsperspektiv

Nilsson, Per; Kempe, Göran; Toet, Hans

Keywords

area conditions; standing volume; annual volume increment; site conditions; forest damage; forest resources; forest inventories; official statistics

Published in

Skogsdata
2005,
Publisher: Göran Ståhl, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125978