Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2008

Hemmaproducerat foder ökad lönsamhet och klimatsmartare produktion

,

Abstract

Återigen är det dags för Regionala jordbrukskonferensen för norra Sverige att slå upp portarna och hälsa välkommen till ett, som vi hoppas, intressant och lärorikt program. Detta är den 13:e konferensen sedan starten i mitten av 1970-talet. Konferensen har i år fokus på grödor som kan hjälpa oss att öka andelen hemmaproducerat foder. Stigande priser på världsmarknaden gör det inköpta fodret dyrare. Önskan om en mer resurssnål och miljövänlig produktion ställer krav på en större andel hemmaproducerat foder. Inom KRAV-produktionen finns kravet på 100 % ekologiskt. Vi tar även upp den så aktuella klimatfrågan, med fokus på odling och matproduktion. De posters som visas ger en översikt över olika projekt med inriktning på jordbruk i norr. Vi som står för arrangemanget är Stiftelsen lantbruksforskning (SLF), SLU, norrländsk jordbruksvetenskap och Regional Jordbruksforskning för norra Sverige (RJN).

Keywords

livsmedelsproduktion; mjölkproduktion; foder; växtodling

Published in

Röbäcksdalen meddelar
2008,
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125983