Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2008

PrecisionWizard 3 : hantera precisionsodlingsdata och gör egna styrfiler till Farm Site Mate och Yara N-Sensor

Söderström, Mats

Keywords

precisionsodling; platsspecifik; POS; Precisionsodling Sverige; Precision Wizard 3

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2008,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125993