Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006Open access

Inverkan av olika bearbetningstidpunkter på kvävemineraliseringen under vinterhalvåret och på kväveutlakningen i odlingssystem med och utan fånggröda : slutrapport från försök 2000-2005

Myrbeck, Åsa; Rydberg, Tomas; Stenberg, Maria; Aronsson, Helena

Keywords

jordbearbetning; bearbetningstidpunkt; kvävemineralisering; kväveutlakning; odlingssystem; fånggröda; halmnedbrukning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2006,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125999