Skip to main content
Report, 2008

Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 2007


Keywords

jordbearbetning; fältförsök; försöksresultat; grundläggande bearbetning; bearbetningssystem; erosion; växtnäringsläckage; jordpackning; markstruktur; såbäddsberedning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2008,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/126001