Skip to main content
Report, 2004

Skattningar och precisionsberäkning i NILS

Ringvall, Anna; Ståhl, Göran; Löfgren, Per; Fridman, Jonas

Abstract

Denna arbetsrapport bygger på en studie av styrkan i förändringsskattningar som genomfördes som ett underlag för en diskussion om lämplig dimensionering och design av miljöövervakningsprogrammet NILS, Nationell Inventering av Landskapet i Sverige. Studien genomfördes år 2001 och rapporten sammanställdes våren 2002 och har under samma namn använts som ett arbetsdokument i förarbetet till NILS. Rapporten finns dock först nu som en tryckt arbetsrapport. Ett stort tack riktas till Sören Holm, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, SLU för hjälp med härledningar av skattningar och variansformler

Keywords

environmental protection; landscape; monitoring; plot design; statistical methods; aerial surveying; surveys

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2004,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet