Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2005

”350 000 skogsägare kan inte ha fel – men hur vet vi vad de tycker och vad de gör?” : workshop om skogsägandets förändrade villkor och vad skogsnäringen, samhället och allmänheten förväntar sig av skogen och dess ägare

,

Keywords

forest management; landowners; sweden

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2005,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/126033