Skip to main content
Report, 2008

Om skogsbetet i allmänhet och det i Klövsjö i synnerhet

Kardell, Lars

Keywords

dairy cows; forest grazing; forest plantations; vegetation; plant cover; forest trees; natural pastures; forest land; sweden

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård
2008,
Publisher: Institutionen för skoglig landskapsvård, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/126047