Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2008

Björkplanteringar av åkermark m m 1988-2005 på Sickelsjö gods i Västmanland

Kardell, Lars; Forsberg, Nils-Gustav

Keywords

betula; afforestation; forest plantations; farmland; growth; quality

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård
2008,
Publisher: Institutionen för skoglig landskapsvård, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/126048