Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2008

Stubbrytningsförsöken i Bergslagen 1977-2007

Kardell, Lars; Eriksson, Lars

Keywords

stump removal; vegetation; undergrowth; forest soils; natural regeneration; field experimentation; evaluation; Sweden

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård
2008,
Publisher: Institutionen för skoglig landskapsvård, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/126049