Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2009

N-sensor i fungicidförsök : samordning med befintliga försöksserier

Mickelåker, Johan

Abstract

Fungicider används i jordbruket för att skydda odlingen mot svampangrepp. Med konventionell teknik sprids preparatet i jämn dos över hela fältet, ofta med samma dos för alla gårdens fält med samma gröda. Ny teknik för precisionsväxtskydd och variabel dosering gör det möjligt att behovsanpassa doseringen till mindre delar av fältet. Syftet är därmed ett effektivare utnyttjande av preparatet, vilket innebär bättre effekt, lägre utgifter, mindre miljöpåverkan och/eller högre skörd. Men för att kunna tillämpa precisionsväxtskydd så krävs detaljerad kunskap om samspel mellan sjukdom, gröda, preparat och teknik. Kunskap som kan erhållas genom forskning och fältförsök.

Keywords

spektral analys; svampbekämpning; försöksteknik; kovariat; optimal dos

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2009, number: 2009:1
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/126078