Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2009

Verksamhet i AGROVÄST-projektet : Precisionsodling Sverige, POS, 2008


Lundström, Christina (ed.)

Keywords

Verksamhetsberättelse 2008; POS; Precisionsodling Sverige

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2009,
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet