Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2009

Är on-landplöjning något för skånska sockerbetsodlare?

Haby, Lena

Abstract

Den traktorstorlek som är lagom för den genomsnittlige sockerbetsodlaren (ca 175 hk) är för liten för att passa till on-landplöjning. Generellt krävs det nämligen minst 6 skär för att on-landplogen inte ska dra snett. Detta fann lantbrukarna i Nya Team 20/20 efter en kunskapsinventering. Deltagarna i Nya Team 20/20 ville undersöka om on-landplöjning var en förutsättning för att nå gruppens mål, att uppnå en perfekt såbädd och etablering av sockerbetor med en tung bearbetning och en såbäddsharvning.

Keywords

on-landplöjning; on-land; markpackning; Team 20/20

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2009, number: 2009:17
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/126110