Skip to main content
Report, 2010

Global Navigation Satellite Systems (GNSS) i fältförsök

Haby, Lena; Mickelåker, Johan

Abstract

Huvudmålet med projektet var att finna metoder som effektiviserar fältförsöksutförandet. Projektdel 1 syftade till att undersöka om GNSS-baserad navigation kunde användas vid gränsning av försök, för att ersätta manuell gränsning. Målet var att få till stånd två i praktiken användbara system för GNSS-gränsning, samt att studera teknikens möjligheter och hinder. De två försökspatruller som testade gränsningsmetoden blev så nöjda att de nu investerar i egen utrustning. Med GNSS-gränsning halverades personalstyrkan, totalarbetstiden minskade med 75 %, arbetet var mindre tungt och herbicidexponeringen minskade. I rapporten beskrivs lämplig arbetsgång för GNSS-gränsning. Projektdel 2 syftade till att ge förslag på hur registreringar och åtgärder i försök kan dokumenteras och analyseras med hjälp av GNSS och GIS. Detta för att underlätta hantering av försöksdata, samt minska risken för fel. En arbetsmetodik för ogräsräkning med hjälp av bildanalys har utarbetats och beskrivs i rapporten.

Keywords

GNSS; GPS; gränsning; bildanalys; fältförsöksmetodik

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2010, number: 2010:9
ISBN: 978-91-86373-16-0
Publisher: Område jordbruk - odlingssystem, teknik och produktkvalitet, Sveriges lantbruksuniversitet