Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2009

Amerikanska gödningsämnen testas i Biotronen på Alnarp : för ett effektivare fosforupptag i potatis

Ekelöf, Joakim; Albertsson, Johannes

Abstract

Under 2008 och 2009 undersöktes två gödningstillsatser, Carbon Power och Carbon Boost, som skall tillsättas för att öka grödans upptag av olika näringsämnen. Studien gjordes i en kontrollerad miljö på SLU i Alnarp och visade att en av produkterna Carbon Boost möjligen kan öka potatisplantans upptag av fosfor.

Keywords

gödningsämnen; Carbon Power; Carbon Boost; fosforupptag; potatis

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2009, number: 2009:19
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet