Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2009

Program för utveckling av rennäring och skogsbruk i samspel : resultat från examensarbeten, licentiatavhandlingar och forskningsprojekt 2003 - 2009


Bergsten, Urban (ed.); Nordfjell, Tomas (ed.); Sandström, Per (ed.); Valinger, Erik (ed.)

Keywords

Rennäring; skogsbruk

Published in


Publisher: Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Sveriges lantbruksuniversitet