Skip to main content
Report, 2010

Läckage av kväve från svensk åkermark för år 2007 och 2008 beräknat med PLC5-metodik

Mårtensson, Kristina; Johnsson, Holger; Blombäck, Karin

Abstract

I rapporten redovisas kvävebelastningen från svensk åkermark för år 2007 och 2008 beräknad med samma metodik som användes i PLC5-beräkningarna för att möjliggöra en uppföljning av miljöstödet för minskat kväveläckage, d.v.s. ersättning för fånggrödor och vårbearbetning.

Keywords

Kväveutlakning; Åkermark; Fånggrödor

Published in

Teknisk rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för biogeofysik och vattenvårdslära
2010, number: 138
Publisher: Avdelningen för biogeofysik och vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet