Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2010

Precisionsodling 2009 : precisionsodling och pedometri


Lundström, Christina (ed.)

Keywords

årsrapport; verksamhetsberättelse; odlingssystem; växtnäring; digital kartering; pedometri

Published in

Precisionsodling
2010, number: 2010:1
ISBN: 978-91-86197-85-8, eISBN: 978-91-86197-86-5
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science
    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/126164