Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2010

Mjölkkalkylen vid nybygge måste analyseras : bygg inte billigt - bygg ekonomiskt! - Planera lösdriftsstallet för bra totalekonomi!

Sällvik, Krister

Abstract

LBT:s: tidsstudier byggkostnadskalkyler som underlag att jämföra produktionskostnad per kg mjölk i olika system. KALKYLERADE KOSTNADER för 120, 240 och 400 kor blev från 39000 till 73000 kr. AMS kostar 16000 kr mer per ko än manuell mjölkning. Koplatsen kostar 14000 kr mer för 120 kor i AMS jmf med 240 kor. Ingen skillnad mellan 250 kor med parallellgrop och 400 kor i karusell. I EFTERKALKYLERNA kostade koplatsen från 45000 till och 89000 kr när man byggt för 150 till 190 kor. Mellan 68 och 350 kor blir det inte billigare att per koplats med fler kor. ISOLERAT STALL 7000 kr eller 12 % dyrare än oisolerat. ARBETSTID PER KO OCH ÅR : fiskben 35 tim karusell och parallell 25 tim AMS 15 tim MJÖLKKALKYL med hänsyn till skillnaderna i system visar att kostnaden per kg mjölk blir ETT ÖRE dyrare i isolerat stall jämfört med oisolerat! Kostnaden minskar med 20 öre/kg från fiskben till parallell eller karusell. Från fiskben till AMS blir det 30 öre/kg lägre kostnad.

Keywords

mjölkkalkyl; byggnadskostnader; arbetsförbrukning; AMS; tidsstudier

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2010, number: 2010:29
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Sällvik, Krister

   • Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Business Administration
  Animal and Dairy Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/126193