Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2009

Barnkartor i GIS och trafiksäkerhet : ett forskningsprojekt i samarbete med Örbyhus skola

Berglund, Ulla; Eriksson, Malin

Abstract

Hösten 2006 genomförde vi ett forskningsprojekt i samarbete med Örbyhus skola – framförallt med elever och lärare i fyra klasser, två i femte och två i nionde årskursen. Vi testade en datorbaserad metod som ska underlätta för barn och unga att delta i planeringen av sin närmiljö. Den här gången handlade det speciellt om trafiksäkerhet. I projektet har vi också haft kontakt med Tierps kommun och med Vägverket, region Mälardalen.

Keywords

Vägverket; Planering

Published in

Rapporter Institutionen för stad och land
2009, number: 2009:1
ISBN: 78-91-85735-12-9
Publisher: Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet