Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2011

Sommarhallon - odlingsteknik

Nilsson, Thilda

Abstract

Sommarhallon är ett samlingsnamn på hallonsorter som bär frukt på tvååriga skott och är den vanligaste typen av hallon som odlas i Sverige. Många faktorer spelar in när skördenivån ska optimeras: odlingsplatsen, uppbindning, gödsling och bevattning för att nämna några. Eftersom hallonodling är en tidskrävande kultur som är dyr att etablera är det viktigt att välja rätt odlingsplats och att planera skötseln.

Keywords

hallonodling

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2011, number: 2011:6
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/126241