Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2011

Gödsling av hallon

Nilsson, Thilda

Abstract

En bra gödslingsstrategi är en bra grund för att få en högavkastande hallonodling. Hallon är en komplicerad gröda att gödsla eftersom plantan innehåller både ettåriga och tvååriga skott samtidigt som konkurrerar med varandra om den tillgängliga näringen. Generella gödslingsrekommendationer är svåra att göra, eftersom givornas storlek bör grunda sig på markens naturliga näringsinnehåll. En odlare bör alltid följa upp sin gödslingsstrategi med regelbundna jord- och bladanalyser.

Keywords

hallon; gödsling

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2011, number: 2011:8
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/126243