Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2011

Odling av hallon under tak

Nilsson, Thilda

Abstract

Odling under tak är ett sätt att förlänga skördeperioden för att vinna marknadsandelar då bärpriset är högre och tillgången på marknaden mindre. Det vanligaste sättet att odla under tak är i plasttunnlar, men även växthusodling förekommer.

Keywords

hallon; tunnelodling

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2011, number: 2011:9
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/126244