Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2011

Växtskydd i hallonodling

Nilsson, Thilda

Abstract

Hallon är mottaglig för angrepp av en rad olika sjukdomar och insekter, vilket kan kännas utmanande för odlare. Allvarliga angrepp kan i de flesta fall förebyggas med hjälp av odlingstekniska åtgärder. Jämn bevattning och tillförsel av optimala mängder näring ger en mindre stressad planta. Odling under tak kan minska angreppen av svampsjukdomar som trivs i fuktiga miljöer, men kan leda till mer problem med insekter. Framförallt så är det viktigt att starta med friskt plantmaterial på lämplig odlingsplats. Inga kemiska bekämpningsmedel är nämnda eftersom det är information som snabbt blir inaktuell. Lista över godkända växtskyddsmedel sammanställs årligen av jordbruksverket och ligger tillgänglig på deras hemsida för beställning eller nedladdning.

Keywords

skadegörare; hallon

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2011, number: 2011:10
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/126245