Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2011

Biologiskt växtskydd i praktiken

Löfkvist, Klara; Johansson, Anna-Karin

Keywords

prydnadsväxter; biologisk bekämpning; skadeinsekter

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2011, number: 2011:2
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Horticulture

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/126247